. KOLONIKOLLAPSSTÖRELSE ANLÄNDER TILL STORBRITANNIEN - VETENSKAP

Kolonikollapsstörelse Anländer till Storbritannien

103006-bee-200.jpg Brittiska biodlare ser en oroväckande mängd av en sjukdom som utplånar 50% -75% av vissa bikupor i USA och Europa. Tillståndet har kallats Colony Collapse Disorder, och DEFRA har beskrivit symtomen som "total kollaps av binkolonier, med en fullständig frånvaro av bin eller endast ett fåtal kvar i bikupan".

Sjukdomen har varit ett växande problem i USA och Europa, men hittills har det inte setts i Storbritannien. I motsats till påståenden från bevarare hävdar Defra att "det inte finns några bevis i Storbritannien just nu om koloniens kollapsstörning."

Även om orsakerna är okända finns det många teorier, inklusive miljöbelastning, undernäring, antibiotikabruk, bekämpningsmedel och GM-grödor. Även om förlusten av bikupor är tragisk för djurhållarna, kan konsekvenserna för jordbrukare och konsumenter också vara betydande. Bin används för närvarande för att pollinera grödor, och en stor minskning av befolkningen kan leda till att grödorna misslyckas. ::Väktare