. GREKISKA ÖN TILOS PÅ VÄG ATT BLI FULLT DRIVET AV FÖRNYBAR ENERGI - TEKNOLOGI

Grekiska ön Tilos på väg att bli fullt drivet av förnybar energi

tilos Grekland
CC BY-NC-ND 2.0 almekri01

En liten grekisk ö är på väg att visa öarna runt om i världen hur man kan bli energioberoende med bara förnybara källor, om bara i liten skala.

Den lilla ön Tilos ligger i Egeiska havet och har bara cirka 500 personer året runt, men den befolkningen fördubblas under sommarmånaderna när turister kommer att besöka. Ön har fått el via en undervattenskabel som kommer från ett dieselkraftverk på ön Kos. Denna metod förlitar sig inte bara på fossila bränslen, utan har också varit otillförlitlig tack vare tektonisk aktivitet som ofta kan leda till strömavbrott.

Det har lett till skapandet av projektet TILOS (Technology Innovation for the Local Scale, Optimal Integration of Battery Energy Storage), som finansieras av EU för att göra Tilos till den första Medelhavsö som blir fullt drivet av förnybar energi. Projektledarna fokuserar på ett hybridenergisystem som både producerar och lagrar energi för att skapa en ö-mikrogrid. Centrum för systemet är en vindkraftverk på 800 kW, ett fotokoltaiskt solsystem med 160 kW och batterilagring med 2, 4 MWh kapacitet för att säkerställa att det finns en jämn energiförsörjning både dag och natt och oavsett väderförhållanden. Projektet använder också smarta mätare och hanteringsprogramvara på efterfrågesidan för att göra leveransen av el så sömlös som möjligt.

Systemet kommer initialt att täcka 70 procent av öns energibehov, men kommer att öka upp till närmare 100 procent inom en snar framtid. Projektgruppen föreställer sig till och med en tid som inte är så länge nu där Tilos skulle kunna exportera ren energi till Kos för att ersätta sin dieselenergi.

Tilos är inte den enda ön som gynnas av detta projekt. Andra små öar tar emot hybridenergisystem i Tyskland, Frankrike, Spanien och Portugal. Detta projekt hoppas kunna sprida det de lär sig till små öar runt om i världen för att hjälpa dem att bli energioberoende och fossila bränslefria.